Diabēta medmāsa

Uz pieņemšanu pie klīnikas Medita Tartu centra diabēta medmāsas ir gaidīti dažāda vecuma diabēta slimnieki.

Pieņemšanas laikā tiek novērtēts pacienta veselības stāvoklis, noskaidrots pacienta diabēta veids un tā iespējamā ietekme uz veselību, kā arī sniegti ieteikumi attiecībā uz uzturu, kustībām un miega higiēnu, tāpat tiek doti praktiski ieteikumi par diabēta ārstēšanai paredzēto ierīču lietošanu.

Pieņemšanu veic diabēta medmāsa Panainti Posmatša, kas 2011. gadā pabeigusi Tallinas Veselības aprūpes augstskolu un izgājusi papildu profesionālo apmācību Igaunijā un ārvalstīs.

Lai pieteiktos vizītei pie diabēta medmāsas, ir nepieciešams ģimenes ārsta nosūtījums, kurā jābūt norādītam “nosūtījums vizītei pie endokrinoloģijas (diabēta) medmāsas”.

Diabēta medmāsas maksas vizītes cena ir 45 €.

Vizītei pie diabēta medmāsas var piereģistrēties pacientu portālā www.terviseportaal.ee, klīnikas Medita tiešsaistes reģistratūrā vai pa tālruni 17101.

Klīnikai Medita ir noslēgts līgums ar Tartu Veselības apdrošināšanas kasi par endokrinoloģijas ambulatoro vizīšu veikšanu.