Teadusuuringud

Medita kliinik oli 01.01.2016 - 31.08.2022 Tervisetehnoloogiate Arenduskeskus AS projekti CCHT (EU48695) koostööpartner.

Alamprojekt 3.3.1 tegeles uudsete tõestatud toimega probiootikumide prototüüpide arendusega.

CCHT projekt oli osa EAS Tehnoloogia Arenduskeskuste meetmest.