Töökeskkonna teenused

TÖÖOHUTUS TÖÖTERVISHOID ERGONOOMIKA

Pakume ettevõtetele ja organisatsioonidele töökeskkonnaalaseid teenuseid, mis vastavad kehtivale seadusandlusele ning aitavad luua töötajatele ohutut ja tervist säästvat töökeskkonda.

Pakutavad teenused: 
  • ohutusaudit 
  • töökeskkonna riskianalüüs
  • töökeskkonnaspetsialisti teenus
  • kaugtöö riskihindamine 
  • töökohtade ergonoomikaline hindamine
  • ohutusjuhendite ja muu dokumentatsiooni koostamine
AS Medita Baltics on registreeritud majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi majandustegevuse registris (majandustegevusteade nr STV000083) mittemeditsiinilise töötervishoiuteenuse pakkujana.