Ohutusaudit

Kui on soov välja selgitada, millises seisus on ettevõttes või organisatsioonis hetkel kehtiv töötervishoiu ja tööohutuse korraldus ning kas see vastab kehtivatele õigusaktidele, kuid ei tea, kust alustada – siis võiks alustada ohutusauditist.

Ohutusaudit toob selgust ettevõttes hetkel kehtivast tööohutusalasest korraldusest ning kaardistab olulisemad probleemid ja kitsaskohad.
  • Tööohutuse ja töötervishoiu alase dokumentatsiooni audit;
  • Terviklik töökeskkonna audit (kontrollime dokumentatsiooni vastavust seadusandlikele nõuetele ning kaardistame töökeskkonna ja töökohtade hetkeolukorra ja puudujäägid).