Töökeskkonna riskianalüüs

Riskianalüüsi peavad koostama ja Tööinspektsiooni iseteeninduskeskkonda (TEIS) esitama kõik tööandjad, kellel on vähemalt üks töölepinguline töötaja.

Riskianalüüsi käigus selgitame koostöös kliendiga välja töökeskkonnas esinevad ohutegurid ning hindame nende mõju töötajate tervisele. 

Vajadusel aitame korraldada ohutegurite parameetrite mõõtmist akrediteeritud mõõtja poolt. 

Riskianalüüsi tulemustest lähtuvalt koostame soovi korral kirjaliku tegevuskava töötajate terviseriski ennetamiseks või vähendamiseks.

Riskianalüüs ei peaks olema ainult formaalne dokument vaid ettevõttele vajalikku informatsiooni andev töövahend tööohutuse tagamiseks ning töötajate tervist säästva töökeskkonna loomiseks!

 Hea riskianalüüs annab tööandjale kasulikku infot järgnevas:

  • parandustegevusi ja regulaarset kontrolli vajavad kitsaskohad ja puudujäägid töökeskkonnas;
  • tervisekontrolli suunatavad töötajad ja ohutegurid, mis on suunamise aluseks;
  • isikukaitsevahendite kasutamise vajadus töökohtadel;
  • ohutusmärkide paigaldamise vajadus töökeskkonnas.