Haavaravi

Medita kliiniku Tallinna keskuses tegutseva haavaraviõe vastuvõtule on oodatud patsiendid venoossete jalahaavandite, traumajärgselt pikalt paranevate haavandite, I ja II astme väiksemate põletuste, tüsistunud operatsioonihaavade ja onkoloogiliste haavandite hoolduseks ja raviks.

Haavaraviõe iseseisvaid vastuvõtte teostab Tallinnas Jaanika Orav.

Haavaravi õe juurde visiidile tulekuks on vajalik perearsti saatekiri, kuhu peab olema märgitud "suunamine õe iseseisvale vastuvõtule üldkirurgia erialal".

Saatekirjale tuleks lisada järgmine informatsioon:
  • mis on haavandi põhjus;
  • millal on haavand diagnoositud;
  • millised on patsiendi kaasuvad haigused;
  • milliseid vahendeid (kui kaua) on eelnevalt sidumisel kasutatud;
  • millal on teostatud viimane haavandi hindamine;
  • kas sidumisi on teostanud pere- või koduõde.
Haavaravi õe vastuvõtule saab registreeruda patsiendiportaalis www.digilugu.ee, Medita kliiniku veebiregistratuuris või Medita kliiniku telefonil 17101.

Medita kliinikul on Tallinnas Tervisekassaga kehtiv ravirahastamise leping üldkirurgia erialal ambulatoorsete vastuvõttude teostamiseks ning päevaravi ja -kirurgia teenuste osutamiseks.

Esmane vastuvõtt
Haavapatsiendi esmasele vastuvõtule tulles palume kaasa anda haavaravilehe koopia eelnevatest tegevustest.

Esmasel visiidil võetakse anamnees patsiendi üldseisundi olukorrast ning viiakse läbi haavandi ja selle ümbruse nahaseisundi hindamine ja dokumenteerimine (haavandi tüübi lokalisatsiooni määramine; haavandi suuruse mõõtmine; haavandi põhja koe elujõulisuse hindamine; infektsiooni/põletiku, biofilmi ja eksudaadi eritumise hulga hindamine; vajadusel haavast mikrobioloogilise külvi võtmine). Vajadusel teostatakse haavandi puhastamine ja sidumine.

Seejärel koostatakse haavaravi ja -hoolduse plaan vastavalt haavandi seisundile ning antakse soovitusi haavahooldusvahendite ja haavandi koduse ravi kohta.

Vajadusel suunab haavaraviõde patsiendi erialaarsti juurde kaasuvate haiguste ja ravi täpsustamiseks.

Järgnevad vastuvõtud
Haavaraviõe edasistel vastuvõttudel hinnatakse ja dokumenteeritakse haavandi paranemise dünaamikat, hinnatakse haavandi põhja koe ja servade ning haavandi ümbruse naha seisundit ning viiakse läbi haavapõhja täiendav puhastamine ja sidumine.

Samuti õpetatakse patsiendile vajadusel nahakaitsevahendite kasutamist, antakse koduseid haavahooldusalaseid nõuandeid ning vajadusel hinnatakse haavaga seotud valu ja korraldatakse valuravi.