Medita kliinik on Eesti hinnatuim erameditsiiniettevõte!

Värskest Kantor Emori teenindusettevõtete soovitusindeksi NPS uuringust selgub, et Eesti elanikud hindavad erameditsiiniettevõtetest kõrgeimalt Medita kliinikut.

Eesti suurimate teenindusettevõtete soovitusindeksi NPS (net promoter score) uuring mõõdab reaalsetel kogemustel põhinevat soovitushinnangut.

NPS soovitusindeksi uuring kaardistab, kuivõrd soovitaksid inimesed erinevaid ettevõtteid, mille teenindusega nad on viimasel ajal kokku puutunud, oma sõpradele ja tuttavatele.

Uuringus mõõdeti sel aastal 68 ettevõtet kokku 13 valdkonnast. Erakliinikute valdkonnas tõusis parimaks teenindusettevõtteks Medita kliinik.

Kantar Emor viis uuringu läbi veebis perioodil 28.02.–14.03.2024 ja selles osales 2116 Eesti elanikku vanuses 15–74 eluaastat.

Täpsem info uuringu kohta on leitav Kantor Emor koduleheküljelt

Allikas: kantaremor.ee