Medita Kliinik osaleb EL projektis

Medita Kliinik on 01.01.2016 - 31.08.2022 Tervisetehnoloogiate Arenduskeskus AS projekti CCHT (EU48695) koostööpartner.
Alamprojekt 3.3.1 tegeleb uudsete tõestatud toimega probiootikumide prototüüpide arendusega.

CCHT projekt on osa EAS Tehnoloogia Arenduskeskuste meetmest.