Medita kliinik võtab tööle ravijuhi

Medita Baltics AS ootab oma kollektiiviga liituma erialase juhtimiskogemuse ja meditsiinilise kõrgharidusega ravijuhti, kelle tööülesanded on seotud ettevõtte igapäevase meditsiinilise töö korraldamisega.
Peamised tööülesanded
  • ettevõtte igapäevase meditsiinilise töö korraldamine
  • suhtlemine ettevõtte peamiste lepingupartnerite ning riigi tugistruktuuridega
Ootused tulevasele ravijuhile
  • meditsiiniline kõrgharidus
  • varasem juhtimiskogemus eriarstiabi osutavas raviasutuses
  • hea avaliku esinemise oskus ja hea suhtlemisoskus
  • meeskonnatööle orienteeritus
  • meditsiinivaldkonna seadusandluse hea tundmine
  • väga hea eesti keele oskus kõnes ja kirjas
  • vene keele ja inglise keele oskus vähemalt kõnes ja kirjas
Medita Baltics AS pakub pikaajalist erialast töövõimalust eriarstiabi teenust osutavas kliinikus asukohaga Tartus (filiaalid Tartus ja Tallinnas), tööaega esmaspäevast reedeni, uuendusmeelset, motiveeritud ning toetavat kollektiivi.

Kandideeri ravijuhi ametikohale cv.ee keskkonnas.