Medita töökeskkonna teenused – tööohutus, töötervishoid, ergonoomika

Alates oktoobrist alustab Medita ettevõtetele ja organisatsioonidele  erinevate töökeskkonnaalaste teenuste pakkumist, mis vastavad kehtivale seadusandlusele ning aitavad luua töötajatele ohutut ja tervist säästvat töökeskkonda.

Kui on soov välja selgitada, millises seisus on ettevõttes või organisatsioonis hetkel kehtiv töötervishoiu ja tööohutuse korraldus ning kas see vastab kehtivatele õigusaktidele, tuleb alustada ohutusauditist.

Samuti saame aidata töökeskkonna riskianalüüsi koostamisel, kaugtöö riskihindamisel, ohutusjuhendite ja dokumentatsiooni koostamisel või töökohtade ergonoomikalisel hindamisel.

Lisainfo pakutavate töökeskkonnaalaste teenuste kohta on leitav www.medita.ee/tookeskkond.